Centralny Rejestr Faktur 2018

Centralny Rejestr Faktur

Centralny Rejestr Faktur ma być bazą dokumentów, która będzie budowana przez rząd na podstawie przesyłanych JPK_VAT. Jej budowa rozpocznie się z dniem 25 lutego 2018 roku. Wtedy prawie 2 mln podatników VAT w Polsce wyśle stosowne dokumenty. Centralny Rejestr Faktur nie jest odrębnym rozwiązaniem, jest częścią samego JPK_VAT. Centralny Rejestr Faktur w podstawowej wersji zaistnieje 25 lutego 2018 roku, lecz będzie on wymagał systematycznego uzupełniania. Ministerstwo Finansów zamierza wdrożyć zindywidualizowany kanał informacyjny, którym każda osoba będzie otrzymywała informację zwrotną. W dłuższej perspektywie Ministerstwo Finansów przewiduje, iż obowiązujące terminy przesłania JPK_VAT zostaną skrócone. 

Kanał zwrotny Centralnego Rejestru Faktur

Kanał informacji zwrotnej będzie miał za zadanie informować przedsiębiorcę o tym, iż faktury zakupowe, które znajdują się w JPK_VAT, nie zostały zgłoszone przez inny podmiot. Będzie to oznaczało, iż w Centralnym Rejestrze Faktur nie ma takich dokumentów. To rozwiązanie ma nie tylko pełnić funkcję kontrolną rządu, ale również informacyjną dla przedsiębiorców. Muszą mieć oni szanse uzupełnić dokumentację, która zostanie uznana za błędną lub niekompletną. Aktualnie, jeśli w pliku znajdą się spore rozbieżności, to zostaną uruchomione procedury kontrolne, które rozpoczną analizę powstałej sytuacji. Trwają pracę nad zautomatyzowaniem systemu, który pozwoli przedsiębiorcy na natychmiastową reakcję. W takim przypadku nie będzie trzeba przeprowadzać kontroli. Na razie nie został podany określony czas, który otrzyma przedsiębiorca na wprowadzenie stosowanych poprawek. Korekta błędów ma mieć charakter fakultatywny, jest to dodatkowa opcja, którą daje Ministerstwo Finansów przedsiębiorcom. Osoby prowadzące działalność gospodarczą będą miały ostateczną decyzję w sprawie określenia, czy dana faktura rzeczywiście ma się znaleźć w ich ewidencji VAT. Dzięki korekcie również będzie można uniknąć konsekwencji w postaci odsetek za zwłokę oraz wszelkich sankcji karnych. Ten mechanizm ma również pomóc wprowadzić oszczędności do Urzędu Skarbowego, które wiążą się z licznymi kontrolami odnośnie wątpliwych faktur VAT.

 

W pierwszej kolejności Ministerstwo Finansów chce przyzwyczaić przedsiębiorców do składania JPK_VAT oraz przebrnąć przez problemy, które będą z tego wynikać.  W momencie, gdy wysyłanie samych plików JPK_VAT ustabilizuje się, a błędy będą marginalne, zostanie uruchomiony wcześniej przygotowany kanał zwrotny. Dzięki temu wszyscy będą mieli czas na dostosowanie się do nadchodzących zmian w postaci kolejnych etapów.

Skrócenie terminów raportowania JPK_VAT

Ministerstwo Finansów wskazało, iż skracanie terminów raportowania do Centralnego Rejestru Faktur nie służy utrudnianiu życia przedsiębiorców. Skracanie terminów ma nastąpić dopiero w momencie, gdy kanał zwrotny zostanie uruchomiony, a przedsiębiorca zaznajomiony z nim. Jeśli jakaś faktura nie została jeszcze zaraportowana, będzie można się wstrzymać z dodaniem jej do Centralnego Rejestru Faktur. Dzięki takiemu rozwiązaniu będzie można wstrzymać jej płatność do czasu, aż zostanie ona ujawniona w Centralnym Rejestrze Faktur. Zdaniem Ministerstwa Finansów będzie to kolejne narzędzie zabezpieczające dla osób prowadzących działalność gospodarczą po mechanizmie Split Payment. Kontrahent zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za fakturę, której nie zapłacił. Ministerstwo Finansów posiadając informację o niezapłaconej fakturze VAT, również będzie mogło podjąć stosowne kroki zmierzające do jej zapłacenia. Za pomocą STIR będą blokowane rachunki bankowe, które mogą być podejrzane o działania niezgodne z prawem. Uważa się, iż dzięki takim mechanizmom spadnie atrakcyjność działalności nielegalnej, która będzie wykrywana coraz szybciej.

W praktyce system ma sprawić, iż przedsiębiorca nie będzie musiał się już obawiać kontroli Urzędu Skarbowego. Dzięki nowym zastosowaniom staną się one zbędne. Ministerstwo Finansów pracuje nad darmową aplikacją, która będzie umożliwiać sporządzanie ewidencji VAT. Ma to za zadanie zmniejszyć koszty, które ponoszą najmniejsze przedsiębiorstwa. Wraz z początkiem 2018 roku składanie JPK_VAT następuje wyłącznie drogą elektroniczną, co ma za zadanie usprawnić działanie systemu. 

 

Data publikacji: 2018-02-23