Działalność gospodarcza w wynajętym mieszkaniu

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza bardzo często prowadzona jest przez przedsiębiorców w ich własnym lokalu, co ma na celu zmniejszenie kosztów. Jednakże bardzo często przedsiębiorca nie posiada własnego lokalu, co powoduje wynajem lokum. Rejestrując firmę, osoba fizyczna jest zobligowana do zgłoszenia takich informacji jak np.:

  • adres siedziby firmy,

  • dodatkowych miejsc prowadzenia działalności,

  • adres do korespondencji.

Zasady wpisu do CEIDG zostały określone w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Bardzo często można się spotkać ze stwierdzeniem, iż wpis do CEIDG ma charakter deklaracji o rozpoczęciu działalności gospodarczej.  Podjęta czynność przez organ rejestracyjny nie ma charakteru decyzji administracyjnej, która mogłaby wywołać negatywne skutki względem siedziby wykonywania działalności gospodarczej. Administracja publiczna w tym przypadku nie ingeruje w stosunki cywilno-prawne przedsiębiorcy z innymi podmiotami. Tak więc, nie będzie go interesować, czy przedsiębiorca wynajmuje od kogoś lokal, w którym prowadzi działalność gospodarczą.

Mimo tego, iż organ administracji publicznej nie będzie badał bezpośrednio zasadności tytułu prawnego do danego lokum, to wymagany będzie tytuł pozwalający na korzystanie z miejsca siedziby firmy. Powodem będzie na pewno sytuacja, gdy te dane będą potrzebne do podatkuVAT. Może to być:

  • akt prawa własności,

  • akt potwierdzający użytkowanie wieczyste,

  • umowa najmu,

  • umowa użyczenia.

Tak więc etap rejestrowania w CEIDG nie wymaga posiadania tytułu prawnego do lokum, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza. Jednakże składając wniosek rejestracyjny, trzeba mieć świadomość podawania nieprawdziwych informacji oraz kar, które się z nimi wiążą.

Koszty uzyskania przychodów 

Art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa parametry, które będą interesować nas przy obliczaniu kosztu uzyskania przychodu.  Zgodnie z normami prawnymi kosztem uzyskania przychodu mogą być wydatki poniesione w celu:

  • zabezpieczenia źródła przychodów, 

  • osiągnięcia przychodów,

  • zachowania przychodów.

Ustawodawca na przedsiębiorcę przeniósł obowiązek wykazania związku pomiędzy poniesionymi kosztami, a osiągniętym przychodem. Podstawowym kryterium jest jego właściwe udokumentowanie  np.. poprzez fakturę. Dowody w sprawie udokumentowania poniesionych kosztów w razie problemów nie powinny ograniczać się wyłącznie do faktur, ale również do dokumentów, które pomogą wskazać nam poniesione koszty. Faktura lub rachunek informuje nas jedynie o wysokości zobowiązania względem osoby, która wynajmuje nam lokum. Trzeba również prowadzić dokumentację, która pozwoli nam wykazać, iż w danym miejscu jest prowadzona przez nas działalność gospodarcza. 

Przedsiębiorca, który wynajmuje komuś lokum, musi zdawać sobie sprawę, iż nie może ująć całości czynszu w kosztach. Na fakturze w kosztach firmy powinien być ujęty jedynie koszt prowadzonej działalności gospodarczej w danym lokalu. Przy wyliczeniu kosztów na fakturze za czynsz, muszą być dwie pozycje, które dokładnie wyróżnią koszty związane z działalnością gospodarczą. Jeśli na fakturze nie wprowadzono takiego rozwiązania, to trzeba np. proporcjonalnie do powierzchni używanej do prowadzenia działalność gospodarczej wyliczyć czynsz.

Księgowanie kosztów związanych

Przedsiębiorcy, którzy są opodatkowani na zasadach ogólnych podatkiem liniowym, czynsz za wynajem ujmują w trzynastej kolumnie KPiR "pozostałe wydatki". Jeśli mamy do czynienia z fakturą VAT, to należy go ująć w rejestrze zakupu VAT. Przedsiębiorcy, którzy wykv orzystują opodatkowanie ryczałtem, nie mogą z zasady ująć w kosztach czynszu za wynajem mieszkania. Jednakże jeżeli firma, która jest opodatkowana ryczałtem, jednocześnie jest czynnym podatnikiem VAT, wtedy czynsz można zafakturować oraz odliczyć na wcześniej wskazanych warunkach.

Case study

Przedsiębiorca wynajmuje od osoby prywatnej lokal mieszkalny zarówno na cele mieszkalne, jak i związane z działalnością gospodarczą. Powierzchnia lokalu wynosi 60 m2. Część mieszkania, w której jest prowadzona działalność gospodarcza, wynosi 20 m2.  Osoba prywatna wystawia łączny rachunek za dany miesiąc w wysokości 1800 .

(20 m2/60 m2) x 100% = 33,3 % - w tym momencie ustaliliśmy proporcję lokalu.

1500 zł  x 33,3% = 499,50 zł - jest to kwota, która stanowi koszt prowadzenia działalności gospodarczej w wynajmowanym lokalu. 

Data publikacji: 2018-02-15