Ewidencja usług na kasie fiskalnej

Ewidencja usług na kasie fiskalnej przy najmie apartamentów turystom - case study

Klient posiada kilka apartamentów wakacyjnych w pobliżu Jeleniej Góry. Prowadzi najem krótkoterminowy. Klientów pozyskuje między innymi z popularnego portalu, poprzez który klienci mogą bezpośrednio dokonywać rezerwacji w jego obiekcie. Skorzystał przy tym z rozwiązania, które umożliwia dany portal, w zakresie pobierania płatności od klienta. Mianowicie w jego imieniu płatność za pobyt od klienta pobiera właśnie portal.

Następnie wszystkie płatności za rezerwacje w danym miesiącu portal przelewa właścicielowi jednorazowo do 15 dnia następnego miesiąca. Klient przyjeżdża więc do apartamentu w zupełnie innym terminie, niż właściciel dostaje od niego należność za ten pobyt. Oznacza to, że usługa świadczona jest w jednym miesiącu, a płatność za nią następuje w kolejnym miesiącu.

W związku z powyższym właściciel miał wątpliwości co do momentu, w którym powinie zaewidencjonować daną usługę na kasie fiskalnej – w momencie świadczenia usługi, czy w momencie otrzymania za nią płatności.  

Jako podatnik właściciel ma bowiem obowiązek zaewidencjonować każdą sprzedaż poprzez wydruk paragonu lub faktury VAT oraz wydać oryginał dokumentu nabywcy towaru lub usługi.  Natomiast sprzedaż towaru lub usług jest ściśle związania z obowiązkiem podatkowym, a ten, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o VAT, powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi.

Paragon powinien więc zostać wystawiony w momencie wykonania usługi i ukazywać rzeczywisty moment wykonania świadczenia. Nie ma tu znaczenia moment otrzymania pieniędzy za to świadczenie. Otrzymanie pieniędzy za usługę nie kreuje obowiązku podatkowego, nie rodzi więc obowiązku wystawienia paragonu. Wprowadzanie na kasę rejestrującą sprzedaży w momencie otrzymania pieniędzy, a nie w momencie świadczenia usługi, prowadzi do niezgodności prowadzonej ewidencji z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych.

Podsumowując, właściciel powinien nabijać usługę na kasę fiskalna w momencie jej świadczenia, a więc w trakcie pobytu gości w apartamentach, a nie w momencie otrzymania za nie płatności.

Data publikacji: 2017-09-08