Konstytucja Biznesu 2018

Konstytucja Biznesu 2018

Konstytucja Biznesu to zbiór 5 aktów prawnych o mocy ustawy, które dotyczą prowadzenia działalności gospodarczej. Zalicza się do nich:

  • Prawo przedsiębiorców,

  • ustawa o rzeczniku mały i średnich przedsiębiorstw,

  • ustawa o CEIDG i punkcie informacji dla przedsiębiorcy,

  • ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terenie Polski,

  • ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Działalność gospodarcza bez ZUS

Przedsiębiorca, który rozpocznie działalność gospodarczą, pierwsze 6 miesięcy będzie mógł ją prowadzić bez opłacania składek ZUS. Obowiązkowa jednakże pozostanie składka zdrowotna od samego początku istnienia spółki. Formularzem, na którym będzie składana stosowna informacja do ZUS przy zakładaniu działalności gospodarczej będzie ZUS-ZZA. Po zakończeniu okresu bez składek na ubezpieczenia społeczne, przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z preferenycjnych składek - mały ZUS. Preferencyjne stawki będą obowiązywać przez następne 2 lata. W 2018 roku przedsiębiorca może wobec tego zyskać 4,5 tys. złotych z okresu bezskładkowego. Korzystanie z tej opcji ma też swoje minusy. Okres sześciomiesięczny nie będzie brany pod uwagę w przypadku obliczania emerytury lub renty. Także w tym przypadku przedsiębiorca nie będzie mógł przejść na zasiłek chorobowy. Z tego powodu podkreślany jest dobrowolny wybór rezygnacji ze z ubezpieczenia społecznego.

Nierejestrowana działalność gospodarcza

Dzięki zmianie, osoby które prowadzą drobną działalność zarobkową, która stanowi dodatkowe zródło zarobku, nie będą musieli rejestrować działalności gospodarczej. Co prawda będą musieli stosownie odprowadzać podatek dochodowy, ale nie będą musieli przechodzić przez formalności związane z działalnością gospodarczą. Nierejestrowana działalność gospodarcza będzie mogła być prowadzona pod warunkiem, iż nie zostanie przekroczona określona ilość przychodów. Kwota ta wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia w miesiącu. W 2018 roku jest to 1050 . Podatek od nierejestrowanej działalności gospodarczej będzie odprowadzany na zasadach ogólnych. Także w tym przypadku występuje dogodność wyboru rozwiązania, brak przekroczenia kwoty nie oznacza, iż działalność nie może być zarejestrowana. Jednakże w momencie, gdy dana działalność gospodarcza przekroczy odpowiedni limit, to trzeba w ciągu 7 dni od zaistniałej sytuacji zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG.

NIP

REGON, który jest nadawany przez GUS będzie stopniowo odchodził w niepamięć. Jego miejsce zajmie całkowice NIP, który będzie głównym identyfikatorem osób prowadzących działalność gospodarczą. Trzeba mieć świadomość tego, iż REGON nie zniknie natychmiastowo z formularzy urzędowych. 

Ustawa prawo przedsiębiorców

 

ustawa o prawie przedsiębiorców zastąpi całkowicie ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Nowe prawo wprowadzi zasadę domniemania uczciwości przedsiębiorcy. Wprowadzenie takie regulacji ma na celu poprawienie relacji pomiędzy przedsiębiorcami, a organami władzy publicznej. W tym zakresie wprowadza się regulacje:

  • co nie jest prawnie zabronione, jest dozwolone,

  • interpretacja niejasnych przepisów na korzyść przedsiębiorcy,

  • zasada proporcjonalności - urzędy nie będą mogły bezpodstawnie obciążać przedsiębiorcę kwotami, które są nieadekwatne do zaistniałej sytuacji. W tym również organ podatkowy nie będzie mógł uzależniać wydania pozytywnej decyzji od złożenia oryginałów dokumentacji, chyba że przepisy prawa tak stanowią,

  • powołany do życia zostanie Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw - jego zadaniem będzie bronić interesów przedsiębiorców, w tym uczestniczyć aktywnie w opiniowaniu aktów prawnych.

Zawieszenie działalności firmy z zatrudnionymi pracownikami

Wraz z Konstytucją Biznesu wejdzie możliwość zawieszania działalności firmy, nawet jeśli pracownicy są na urlopie. Co więcej zawieszenie firmy będzie mogło nastąpić nie tylko na 24 miesiące, ale również na czas nieokreślony. Wyeliminuje to sytuację, gdy po 2 latach zawieszenia firmy były wykreślane z CEIDG.  Dotyczy to oczywiście mikro i małych przedsiębiorstw, które wymagają aby normy prawne były bardziej elastyczne. 

Data publikacji: 2018-03-09