Nowy rok, nowa firma

Nowy rok, nowa firma

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej to z jednej strony marzenie wielu osób, z drugiej mnóstwo obaw czy sobie młody przedsiębiorca poradzi z biurokracją i zacznie na swojej działalności zarabiać. Oprócz samej chęci założenia własnej firmy potrzeba jeszcze:

  • dobrego biznes planu,
  • biura rachunkowego,
  • konta bankowego i
  • wielu innych rzeczy.

Pierwsze kroki do założenia działalności gospodarczej

Kiedy już zdecydujemy się, że własną firmę zakładamy najpierw należy się udać do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i wypełnić formularz CEIDG-1. Można to zrobić na 4 sposoby:

  • osobiście w urzędzie miasta albo gminy,
  • listem poleconym, ale musi być on poświadczony notarialnie,
  • elektronicznie z użyciem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego,
  • elektronicznie bez użycia bezpiecznego podpisu kwalifikowanego.

Warto wiedzieć, że wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem o nadanie numerów REGON i NIP, oraz wyborem formy opodatkowania działalności, a także zgłoszeniem płatnika składek ubezpieczeniowych dla ZUS. Od razu w tym samym formularzu podaje się rodzaj wykonywanej działalności za pomocą numeru PKD, czyli numer wybranych czynności zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności. Jeśli chcemy wprowadzić zmiany używamy tego samego formularza. Mamy na to 7 dni od momentu zaistnienia tych zmian. Każda firma powinna też posiadać własny rachunek bankowy.

W wypadku niektórych rodzajów działalności potrzebne będą koncesje lub licencje. Warto sprawdzić, czy nasz pomysł na biznes również potrzebuje takiego dokumentu. We wpisie do CEIDG trzeba również wskazać, kto zajmie się dokumentacją finansową firmy. Należy wpisać nazwę biura rachunkowego, z którym będziemy współpracować lub jeśli jest ono jeszcze nie wybrane zaznaczyć opcję samodzielnego prowadzenia dokumentacji, a po wyborze biura zaktualizować wpis.

Dokumenty finansowe, US, ZUS i inne urzędy

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej firmy. Składają się na nią dokumenty, które można wystawić samodzielnie - jak na przykład rachunek czy faktura vat, ale są również dokumenty bardziej skomplikowane do wypełniania, wymagające znajomości prawa podatkowego. Nawet jeśli wybieramy uproszczoną księgowość i prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, musimy jeszcze zająć się obliczaniem i odprowadzeniem składek do Urzędu Skarbowego i ZUS, prowadzeniem różnego rodzaju ewidencji i rozliczaniem dotacji, jeśli takie na poczet prowadzenia działalności otrzymaliśmy. Z kolei gdy wybieramy pełną księgowość, automatycznie spada na nas większy zakres obowiązków i dokumentów finansowych do sporządzenia.

Dlatego też, znaczna część początkujących przedsiębiorców obawiając się zawiłości rachunkowości i konsekwencji popełnienia błędu w dokumentach wybiera usługi biura rachunkowego. Biuro rachunkowe nie musi wykonywać wszystkich czynności za przedsiębiorcę. Można samodzielnie wystawiać faktury sprzedaży, a w biurze zlecić ewidencjonowanie dokumentów księgowych. Dobrze jest jednak pozostawić profesjonalistom prowadzenie rejestru środków trwałych czy rozliczeń międzyokresowych. Samodzielnie można też przelewać wyliczone kwoty na zaliczkę na podatek czy ZUS, ale sporządzanie deklaracji podatkowych warto pozostawić komuś z biura. Także bilanse czy roczne sprawozdania finansowe lepiej zostawić osobom wyliczającym je na co dzień.

Data publikacji: 2017-01-16