Obowiązek meldunkowy nie zniknie w 2018 roku

Zmiany w obowiązku meldunkowym

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązek meldunkowy miał być zniesiony. To obywatel miał zadecydować, czy poinformuje samorząd o swoim miejscu pobytu. Jednakże ustawodawca jeszcze przed wejściem ustawy w życie, uchylił ją. Nowy projekt ustawy nie zakłada już odejścia od obowiązku meldunkowego. Jego zadaniem jest uproszczenie postępowania w sprawie meldunku na wielu płaszczyznach. Obowiązek meldunkowy pozwala m.in. na głosowanie w wyborach bez potrzeby rejestrowania się w spisie wyborców. Z drugiej strony znajomość struktury wiekowej społeczeństwa pozwala samorządom podejmować bardziej zdecydowane kroki inwestycyjne. Mając takie informacje, samorządy są również w stanie podejmować lepsze kroki np. w celu utworzenia odpowiedniej ilości miejsc w szkołach dla dzieci. 

Nowelizacja przepisów ma umożliwić staranie się o uzyskanie PESELU przy ubieganiu się o uzyskanie dowodu osobistego. Jak dotąd trzeba było starać się o uzyskanie numeru PESEL, a dopiero potem można było ubiegać się  o dowód osobisty. Zaproponowano formalne zmiany, które umożliwiałyby:

  • Na jednym formularzu zameldować się na pobyt stały oraz wymeldować z tymczasowego.

  • Na jednym formularzu zameldować się na pobyt czasowy oraz wymeldować ze stałego.

Na pewno ułatwi to o wiele procedurę postępowania oraz zmniejszy biurokrację.

Meldunek przez Internet

By ułatwić życie swoim obywatelom, rząd proponuje swoim obywatelom możliwość meldunku przez Internet. To rozwiązanie ma za zadanie przyśpieszyć sprawy meldunkowe oraz ułatwić obywatelom dokonywanie tego obowiązku. Możliwość zameldowania drogą internetową uzyska każda osoba, która posiada zaufany profil ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Ma powstać dedykowana usługa, która umożliwi składanie wniosków poza godzinami pracy urzędu. 

Pesel dla każdego

Rząd zamierza zakończyć funkcjonowanie rejestrów cudzoziemców, ze względu na ich niewydolność. Największą ich wadą była niedostateczna szczegółowość zbieranych informacji. W świetle nowych przepisów cudzoziemiec ubiegający się o pobyt stały lub tymczasowy otrzyma numer PESEL. Nie otrzyma go taki cudzoziemiec, którego pobyt na terenie Polski jest bardzo krótki lub ma charakter tranzytowy. Nowelizacja przepisów wskazuje również, iż z urzędu zostanie nadany numer PESEL każdemu, kto będzie tego potrzebował. Urząd będzie tego dokonywał automatycznie przy ubieganiu się o dowód osobisty

Obowiązek meldunkowy funkcjonuje z powodzeniem w 16 państwach członkowskich UE. Należy nadmienić, iż nasza wersja bowiązku meldunkowego jest bardzo "delikatna" w porównaniu do innych krajów. W niektórych krajach za niedochowanie tego obowiązku nakładane są ogromne kary finansowe.

Data publikacji: 2018-01-09