Odwrotne obciążenie VAT w usługach budowlanych

Na czym polega odwrotne obciążenie

Procedura odwrotnego obciążenia dla usług budowlanych obowiązuje w Polsce od 1 stycznia 2017 r. Stosowana jest wówczas, gdy usługi budowlane wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT są świadczone przez podwykonawcę. Działanie mechanizmu jest, co do zasady proste: to usługodawca rozlicza należny od transakcji podatek VAT. Dotyczy to oczywiście tylko czynnych podatników VAT. Należy zwrócić uwagę na fakt, że podwykonawcą jest nie tylko usługodawca działający na zlecenie generalnego wykonawcy, ale także każdy dalszy podwykonawca działający na zlecenie podwykonawcy. Możliwa jest zatem sytuacja, kiedy odwrotne obciążenie obejmie grupę podwykonawców działających „jeden pod drugim”.

Odwrotne obciążenie w praktyce

Usługi budowlane zawarte w załączniku nr 14 do ustawy o VAT są poklasyfikowane według PKWiU. Zakresy te jednak ujęte są dosyć ogólnie i szeroko, w związku z tym powstają wątpliwości, co do tego, jak ująć daną usługę i jakiemu opodatkowaniu podlega. Wskazuje się, że pomocne w klasyfikowaniu konkretnej usługi mogą być dane statystyczne prowadzone przez GUS.

Najwięcej wątpliwości budzą jednak u podatników sytuacje, w których świadczona usługa obejmuje nie tylko działanie kwalifikujące się jako usługa budowlana pod odwrotne obciążenie, ale także usługi dodatkowe, opodatkowane, jednak nie będące usługami budowlanymi. W praktyce naszego biura rachunkowego najczęściej takim dodatkowym działaniem w ramach świadczonej przez firmy budowlane usługi jest transport lub/i sprzedaż materiałów budowlanych. W takich wypadkach co do zasady, gdy działanie dodatkowe jest elementem kompleksowo świadczonej usługi, powinno być rozliczone także na zasadach odwrotnego obciążenia. Niemniej jednak ocena, czy dana usługa jest kompleksowa, pozostaje zawsze w gestii podatnika, co może niestety być kwestią sporną z organami podatkowymi.

Podsumowując:

  • odwrotne obciążenie w usługach budowlanych obejmuje podmioty działające jako podwykonawcy,

  • będące czynnym podatnikiem VAT,

  • w ramach świadczenia usług kwalifikujących się do PKWiU ujętych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT.

W razie wątpliowości zapraszamy do Biura Rachunkowego RGS w Jelelniej Górze na konsultacje.

Data publikacji: 2017-10-06