PKD - rejestracja, zmiany

Polska Klasyfikacja Działalności

Polska Klasyfikacja Działalności jest zestawem kodów, którymi przedsiębiorcy posługują się, aby wskazać jakim rodzajem działalności gospodarczej dokładnie się zajmują. PKD ma charakter wielopoziomowy. Rozpoczyna się od bardzo ogólnych działalności, poprzez coraz bardziej specjalistyczne gałęzie. Strona internetowa biznes.gov.pl zawiera pełen katalog osób prowadzących działalność gospodarczą wraz z listą kodów, które odpowiadają poszczególnym działalnościom. Wyszukiwarka pozwala również odnaleźć bezpośrednio informacje, które są potrzebne do założenia danej działalności gospodarczej. Wyszukiwarka ma za zadanie przybliżyć temat działalności gospodarczej oraz zachęcić do jej zakładania. PKD obowiązuje nie tylko osoby działające na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, ale także te osoby, które muszą dokonać wpisu do KRS. Podmioty prawa handlowego również są zobowiązane do posługiwania się kodami PKD, które powinny być wskazane w umowie spółki. 

Ustalenie kodu PKD

Określenie właściwego kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności jest obligatoryjne już na etapie składania wniosku. Od samego początku musimy być świadomi tego, w jakiej dziedzinie chcemy podjąć działalność gospodarczą. Wpisy CEIDG posiadają jeden kod, który można nazwać głównym oraz wiele pobocznych, które można dodawać bez ograniczenia. Jeśli podmiot jest wpisywany do KRS, to kody PKD muszą się znajdować w umowie, która sprawia, iż dany podmiot zaczyna istnieć  w obrocie prawnym. Na podstawie określonych kodów PKD na wnioskach do rejestrów, zostanie nadany firmom REGON przez Urząd Statystyczny

Podjęcie się prowadzenia niektórych działalności gospodarczych nie wymaga od przedsiębiorcy żadnych dodatkowych czynności np. wpisu w odpowiednim rejestrze. Dla przykładu otworzenie zakładu fryzjerskiego nie wymaga od nas podjęcia dodatkowych kroków, a sprzedaż alkoholu już tak.

Zmiana kodów PKD

Potencjalny przedsiębiorca ma swobodę pod kątem wyboru potencjalnych kodów PKD, o ile nie przekroczy maksymalnej liczby możliwych kodów PKD dla jednej firmy. Może wykreślać określone kody PKD, a nawet zgłosić zmianę profilu działalności. CEIDG będzie wymagała, aby dokonać tego poprzez aktualizację składanego wniosku. Zmiana danych nie łączy się z żadnym dodatkowym kosztem, wszystko jest darmowe. W przypadku spółek, które są wpisane do KRS, obowiązują stosowne opłaty, które są opisane na stronie ministerstwa sprawiedliwości. Aktualnie rejestrując spółkę, można przypisać do niej maksymalnie 10 kodów PKD w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jeden z kodów PKD musi zostać wskazany jako przeważająca działalność gospodarcza. Trzeba zaznaczyć, iż graniczenie kodów PKD w KRS nie ogranicza swobody spółek we właściwym określeniu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Spółka będzie mogła do aktu założycielskiego lub statutu wpisać dowolną liczbę kodów, aby precyzyjnie określić przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej. W KRS należy podać dziesięć najogólniejszych kodów PKD, które najbardziej odpowiadają naszej spółce. Najprościej rzecz ujmując, umowa spółki ma być uszczegółowieniem pod kątem kodów PKD Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenie zmian w PKD nie wymaga zmiany umowy spółki, o ile nowy kod PKD jest związany w jakiś sposób z już prowadzoną działalnością gospodarczą. Ostatecznie bez względu na  rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej zawsze musimy pamiętać o tym, iż numery PKD muszą się zgadzać z rodzajem wykonywanych przez nas czynności

Brak kodu PKD, a rozliczenie podatku

Przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić zmianę rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej w terminie 7 dni od zaistniałej sytuacji. Niedopełnienie obowiązku zmiany kodów PKD z zasady nie powoduje negatywnych konsekwencji, jak np. brak uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej. Również transakcje dokonywane przez taką firmę będą wiążące a w przypadku kontroli, wyłącznie ona poniesie odpowiedzialność. Zdarza się, iż w przypadku braku aktualizacji PKD niektóre organy podatkowe po prostu odmawiają prawa do odliczenia podatku z transakcji, które są objęte błędem przedsiębiorcy. W skrajnych przypadkach organ podatkowych może zawiesić działalność danej firmy oraz przeprowadzić gruntowną kontrolę. Trzeba mieć na uwadze, iż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej odpowiadamy całym swoim majątkiem przed organami podatkowymi i wierzycielami.

 

Data publikacji: 2018-01-19