Podsumowanie roku 2017

Podsumowanie roku z biurem rachunkowym RGS

Szanowni Państwo,

dziękujemy bardzo za spędzony wspólnie czas na czytaniu prezentowanych przez nas treści. Mamy nadzieję, iż wiedza, którą staraliśmy się przekazać, była dla Państwa przydatna.  Oczywiście cykl naszych artykułów, w których prezentujemy istotne z punktu widzenia księgowości i kadr zagadnienia, będzie kontynuowany w następnym roku. Mamy nadzieję, iż prezentowane tutaj treści będą dla Państwa równie przydatne.

W przemijającym roku pisaliśmy między innymi o:

 • archiwizacji dokumentacji księgowej w firmie,

 • rodzajach spółek w Polsce,

 • braku faktury VAT, i prawie do odliczenia VAT,

 • odwrotnym obciążeniu VAT w usługach budowlanych,

 • momencie powstania obowiązku podatkowego w usługach budowlanych ,

 • ewidencji usług na kasie fiskalnej,

 • zawieszeniu i przerwaniu biegu przedawnienia,

 • jednoosobowej działalności gospodarczej,

 • książce przychodów i rozchodów oraz księgach rachunkowych.

Wiele ważnych zmian wejdzie w życie w najbliższym czasie. Jedne z ważniejszych, na które uwagę powinni zwrócić przedsiębiorcy, to:

 • JPK w mikroprzedsiębiorstwach  - Ministerstwo Finansów stawiając na cyfryzację państwa polskiego zamierza wprowadzić ten obowiązek w 2018.

 • Przedawnienie długów - został skrócony termin dla dochodzenia roszczeń względem osób prywatnych z 10 do 6 lat.

 • Archiwizacja dokumentacji kadrowej - znacznemu skróceniu ulegnie termin przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej, z 50 do 10 lat oraz zostanie wprowadzona digitalizacja wszelkiej dokumentacji.

 • Split Payment VAT - jedna z instytucji, która ma uszczelnić pobór podatków oraz stanowić zabezpieczenie dla samego przedsiębiorcy. Ministerstwo Finansów stworzyło pakiet zachęt do stosowania tej instytucji.

 • Zmiany w Pit i Cit - ogromne zmiany zaszły również w podatku PIT oraz CIT. Rząd pozostał przy degresywnej formule kwoty wolnej od podatku dla najbiedniejszych, która wzrośnie w tym roku do 8 tyś. Natomiast podatek CIT w dużej mierze zostanie przystosowany do norm unijnych zawartych w Dyrektywie ATAD.

 

Życzymy Państwu wszystkiego najlepszego w nadchodzącym roku oraz zapraszamy do lektury tych, którzy jeszcze nie mieli okazji przeczytać naszych artykułów. 

                                                                                                                                                                                                           Zespół biura rachunkowego RGS.

 

 

Data publikacji: 2017-12-27