Praca w trakcie upałów - obowiązki pracodawcy

Praca w trakcie upałów

Pracownikom, którzy pracują  w upalne dni na zewnątrz przy temperaturze 25o Celsjusza przysługują zimne napoje, natomiast analogicznie w przypadku biur taka sytuacja będzie miała przy temperaturze 28oCelsjusza. Istotnym faktem jest to, iż dostęp do zimnych napojów musi być stały, nie może się on odbywać wybiórczo co 2-3 godziny. Pracownicy muszą być chronieni nie tylko przed odwodnieniem, lecz także przed zbyt dużym nasłonecznieniem. Dlatego bardzo często w biurach stosowane są rolety lub żaluzje, aby przez okna nie dostawała się zbyt duża ilość promieni słonecznych. Bardzo często w biurach są również instalowane klimatyzacje lub wentylatory, które mają ułatwić pracę. Istotne jest to, iż jeśli za sprawą klimatyzacji temperatura w pomieszczeniach spada poniżej 28o Celsjusza, to obowiązek związany z zimnymi napojami przestaje obowiązywać.

Krótszy czas pracy podczas upałów

Jednym z rozwiązań stosowanych przez firmy w trakcie upałów jest skracanie czasu pracy lub zezwalanie na dodatkowe przerwy w pracy. Nazywane są one tzw. przerwami regeneracyjnymi. Jednakże to wszystko może wprowadzić pracodawca wyłącznie z nieprzymuszonej woli. Wszelkie organy państwa są zobowiązane do prowadzenia akcji uświadamiającej oraz zachęcającej do stosowania tychże procedur. Pracownik nie może zostać przymuszony w żaden sposób do odrabiania czasu w dni, w trakcie których był skrócony czas pracy ze względu na upały. Nie może mu również grozić z tego tytułu obniżenie wynagrodzenia. Część z firm wprowadza do swojej polityki tzw. pokoje relaksacyjne, jednakże to udogodnienie nie dotyczy wyłącznie w upalne dni. 

Niedopełnienie obowiązków

W przypadku nieprzestrzegania przepisów, pracodawca może się spodziewać nałożenia kary grzywny od 1 tys. do 30 tys. . Pracownik przed złożeniem skargi do  Okręgowego Inspektora Pracy, powinien wpierw porozmawiać na temat wdrożenia potencjalnych rozwiązań w firmie.

Klimatyzacja w pomieszczeniach biurowych

Żadne normy prawne nie wymuszają na pracodawcy instalowania klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych. Jedynie w przypadku pomieszczeń, w których proces technologiczny sprawia, iż temperatura wynosi minimalnie 30o Celsjusza, został nałożony obowiązek wdrożenia systemu klimatyzacji. Pracodawca jest również zobowiązany do zapewnienia klimatyzowanego pomieszczenia wypoczynkowego. 

Ochrona młodocianych

W stosunku do pracowników młodocianych zostały wprowadzone szczególne uprawnienia dotyczące maksymalnych temperatur pomieszczeń, w których mogą pracować. Zgodnie z normami prawnymi temperatura w takich pomieszczeniach nie może przekraczać 30o Celsjusza, a wilgotność nie może być powyżej 60%. Informacji na ten temat powinniśmy szukać w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie wykazu prac wzbronionych i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.

Praca zdalna

Spora ilość pracowników jest zatrudniana na stanowiskach, które umożliwiają pracę z każdego miejsca na świecie, jeśli mamy laptop oraz dostęp do Internetu. Jednym z rozwiązań dotyczących pracy w trakcie upałów Jednakże wykonywanie pracy w domu jest dobre wyłącznie dla osób obowiązkowych. Przepisy dotyczące pracy podczas upałów dają bardzo dużą swobodę w podejmowaniu działań przez pracodawcę.

Data publikacji: 2018-06-18