Rezygnacja ze statusu podatnika VAT

Rezygnacja ze statusu podatnika VAT

Zgodnie z polskim prawem osoba, której sprzedaż nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł, może skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT. W większości zasada ta dotyczy również towarów opodatkowanych akcyzą, jedynym wyjątkiem jest energia elektryczna. Istotne jest, iż nie każdy przedsiębiorca automatycznie może skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT, jeśli spełnił wcześniejsze przesłanki. Musimy sobie zdawać z konsekwencji prawnych podejmowanych przez nas czynności. Jeśli zrzekamy się statusu podatnika VAT, to nie możemy odliczyć podatku naliczonego. Trzeba być świadomym okresów płatności podatku VAT, tak aby przy przejściu nie musieć dokonywać stosowanych korekt, lub opłacać podatek VAT z odsetkami. Korekta może dotyczyć również .środków trwałych majątku oraz wartości niematerialnych, które podlegały amortyzacji, a których wartość początkowa przekraczała 15 tys. . Musimy wziąć pod uwagę także wszelkie prawa wieczyste do użytkowania gruntów, gdyż w tym przypadku również będzie to miało ogromne znaczenie. 

Zgłoszenie do zwolnienia

Zgłoszenie do zwolnienia z podatku VAT jest zgłaszane na formularzu VAT-R. Dzięki niemu zmieni się status z czynnego podatnika VAT na podmiot zwolniony z jego płacenia. Najpóźniej zwolnienie z VAT należy składać do siódmego stycznia, natomiast zwolnienie będzie obowiązywało od 1 stycznia. 

Korekta VAT

Podmiot, który zrezygnował  ze statusu podatnika VAT, a posiada na swoim stanie wcześniej wspomniane towary, których wartość początkowa przekracza 15 tys. , będzie zobowiązany do korekty VAT. W takim przypadku termin na dokonanie stosownej korekty wynosi 5 lat, w przypadku nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów 10 lat. Jeśli podmiot zdecyduje się, aby ponownie być czynnym podatnikiem VAT, to będzie musiał dokonywać korekty stopniowo w każdej ze składanych deklaracji VAT. Ma być ona składana do momentu zakończenia okresu korekty VAT.

W przypadku środków trwałych, których wartość początkowa nie przekracza 15 tys. zł., a został odliczony podatek naliczony, to również należy dokonać korekty VAT. Korekty w takim przypadku dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym powstała możliwość obniżenia podatku. W przypadku, gdy od okresu rozliczeniowego, w którym towary zostały zakupione, minęło 12 miesięcy, to korekta nie jest wymagana. Taką samą procedurę stosuje się w przypadku:

  • towarów handlowych,

  • surowców,

  • materiałów.

Case study

  1. Podatnik w  lutym 2017 roku zakupił laptopa o wartości 5200 . Odliczył od niego zgodnie z prawem podatek VAT. We wrześniu tego samego roku zrezygnował z bycia czynnym podatnikiem VAT. W takim przypadku korekty podatku naliczonego będzie dokonywał we wrześniowej deklaracji VAT

  2. Podatnik zakupił w czerwcu 2016 roku maszynę o wartości 32 tys. . Od tej transakcji zgodnie z prawem odliczył podatek naliczony. We wrześniu tego samego roku podatnik zdecydował, aby zrezygnować bycia czynnym podatnikiem VAT. W związku z tym podmiot będzie musiał dokonywać korekty w styczniu każdego roku aż do 2021 roku.

 

 

Data publikacji: 2018-03-26