Aktualności

Nowości i ciekawostki ze świata rachunkowości

05 02.18

Zus i podatki a wynagrodzenie członka zarządu

Członek zarządu Członkowie zarządu posiadają wiele możliwości w formie łączącego ich ze spółką stosunku prawnego. Zarząd spółki kapitałowej jest organem, który odpowiada za podejmowanie kluczowych decyzji w spółce oraz jest jej reprezentacją na zewnątrz.... »

29 01.18

KRS

KRS W momencie zakładania działalności gospodarczej trzeba mieć na uwadze dochowanie obowiązków rejestracyjnych. Dla części rodzajów działalności gospodarczej wymagany jest wpis do KRS. Względem wszystkich danych ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym stosuje się tzw.... »

19 01.18

PKD - rejestracja, zmiany

Polska Klasyfikacja Działalności Polska Klasyfikacja Działalności jest zestawem kodów, którymi przedsiębiorcy posługują się, aby wskazać jakim rodzajem działalności gospodarczej dokładnie się zajmują. PKD ma charakter wielopoziomowy. Rozpoczyna się od bardzo... »

16 01.18

Jednoosobowa spółka z o.o.

Jednoosobowa spółka z o.o. Skład spółki z o.o. może być jednoosobowy lub wieloosobowy. Kodeks Spółek Handlowych uregulował dokładnie funkcjonowanie jednoosobowej spółki z o.o. Podstawowym przepisem będzie dla nas art. 173 Kodeksu Spółek Handlowych,... »

09 01.18

Obowiązek meldunkowy nie zniknie w 2018 roku

Zmiany w obowiązku meldunkowym Od 1 stycznia 2018 roku obowiązek meldunkowy miał być zniesiony. To obywatel miał zadecydować, czy poinformuje samorząd o swoim miejscu pobytu. Jednakże ustawodawca jeszcze przed wejściem ustawy w życie, uchylił ją. Nowy projekt ustawy nie zakłada już... »

04 01.18

Wolne za 6 stycznia 2018 - Jak odebrać wolny dzień?

Święto w sobotę Bacząc na art, 130 §2 Kodeksu Pracy, który mówi, iż jeśli święto występuje w danym okresie rozliczeniowym oraz przypada w inny dzień, aniżeli niedziela, to powoduje to obniżenie wymiaru pracy o 8 godzin. W praktyce oznacza to, iż pracodawca jest... »