Wolne za 6 stycznia 2018 - Jak odebrać wolny dzień?

Święto w sobotę

Bacząc na art, 130 §2 Kodeksu Pracy, który mówi, iż jeśli święto występuje w danym okresie rozliczeniowym oraz przypada w inny dzień, aniżeli niedziela, to powoduje to obniżenie wymiaru pracy o 8 godzin. W praktyce oznacza to, iż pracodawca jest obowiązany przyznać pracownikom dzień wolny od pracy za sobotę w tym samym okresie rozliczeniowym. Jednakże dla przykładu, jeśli w danej firmie wtorek jest dniem wolnym od pracy oraz przypadnie w niego święto. Obowiązuje pracodawcę ten sam przepis i musi oddać pracownikowi dzień wolny od pracy za ten wtorek do końca danego okresu rozliczeniowego. Co ważne, pracownikowi nie przysługuje dzień wolny od pracy, jeśli święto przypada w niedzielę, przy czym nie ma znaczenia, czy jest to dzień pracujący, czy też nie. Święto trzech króli jest jedynym ze świąt, które przypada w sobotę w 2018 roku.

Po raz pierwszy względem omawianych przepisów został podjęty dosadny dyskurs w 2012, który w październiku zakończył się wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 27/11. W orzeczeniu zostało stwierdzone, iż pracownikom za święta, które przypadają w rozkładowo dni wolne od pracy  tj. np. sobotę, a wyłączając niedzielę. Należy się dzień wolny od pracy w tym samym okresie rozliczeniowym, a także nie ma możliwości nakazania odpracowania tego dnia. 

 

Data publikacji: 2018-01-04