Kadry i płace

Zajmiemy się obsługą kadrowo-płacową

Rozwój firmy oznacza większe zatrudnienie. Więcej pracowników oznacza więcej obowiązków dla właściciela. W ramach obsługi kadrowo-płacowej zajmiemy się za Ciebie:

 • Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji kadrowej, przy zapewnieniu pełnej poufności danych osobowych

 • Naliczanie wynagrodzeń wraz ze świadczeniami dodatkowymi, rozliczeniem okresów choroby, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy

 • Sporządzanie list płac

 • Rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło

 • Sporządzenie deklaracji podatkowych dot. podatku od wynagrodzeń oraz rozliczeń rocznych  (pełny zakres)

 • Ustalanie uprawnień do urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, wychowawczych

 • Ewidencja urlopów kartoteki wynagrodzeń

 • Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

 • Prowadzenie pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej pracowników

 • Deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe z wykorzystaniem programu Płatnik

 • Przygotowywanie dokumentacji do zasiłków wypłacanych z ZUS

 • Profesjonalna obsługa w karesie BHP

WYŚLIJCIE MI OFERTĘ KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI KADR MOJEJ FIRMY

Formularz kontaktowy