Jak założyć własną firmę?

Wybór formy prowadzenia firmy

W Polsce istnieje bardzo dużo form prowadzenia działalności gospodarczej. Przed podjęciem decyzji o założeniu działalności gospodarczej najczęściej powstrzymuje nas brak wiedzy oraz doświadczenia. W praktyce założenie firmy nie jest tak trudne, jakby się większości osób wydawało. Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najpopularniejszą formą działalności gospodarczej, która wybierana jest na początek przez polskich przedsiębiorców. Drugą najpopularniejszą formą jest spółka cywilna. Zasady funkcjonowania obu podmiotów zostały ujęte  w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej oraz w Kodeksie Cywilnym. Formalności oraz koszty przy wybraniu tych form dla prowadzenia działalności gospodarczej  są niewielkie w porównaniu z innymi. Główną rzeczą, która je odróżnia to ilość osób prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku spółki cywilnej muszą być to, co najmniej 2 osoby.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Osoby, które chcą założyć działalność gospodarczą, bardzo często decydują się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Głównym wymogiem jest posiadanie pełnoletności, a tak nie są wymagane jakieś dodatkowe atrybuty względem potencjalnego przedsiębiorcy. Często bywa również tak, iż do założenia takiej firmy nie jest wymagane polskie obywatelstwo. Wystarczy być obywatelem jednego z państw, które są członkami Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej kierunek rozwoju firmy zależy wyłącznie od jej właściciela. Cała odpowiedzialność za prowadzenie działalności gospodarczej również spoczywa na jednej osobie. Wraz z rozwojem firmy zaczyna brakować coraz bardziej czasu na własne potrzeby, trzeba zatrudniać dodatkowych pracowników. Trzeba się liczyć z tym, iż odpowiedzialność finansowa w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej z powodu braku osobowości prawnej spoczywa na właścicielu firmy. Odpowiada on całym swoim majątkiem. Nie ma możliwości rozgraniczenia zasobów prywatnych oraz firmowych. 

Do zalet prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej należy uproszczona księgowość. Uproszczona księgowość dotyczy przedsiębiorców, których obrót w ciągu roku nie przekroczył 1 200 000 euro. Dla osoby, która nie ma rozeznania, będzie to ogromny plus, gdyż wymagane jest prowadzenie tylko niektórych ewidencji. Mogą być one prowadzone zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Nowy przedsiębiorca   będzie mógł skorzystać z szeregu ulg, które są związane ze składkami ZUS oraz np. pomocą de minimis.

Spółka cywilna

Spółka cywilna musi się składać z co najmniej dwóch wspólników. Jedynym wymogiem, który trzeba spełnić, aby założyć spółkę cywilną, również jest pełnoletniość. Umowa spółki wskazuje, iż wszystkie osoby, które są wspólnikami, są zobowiązane do realizacji wspólnego celu gospodarczego. Traci się możliwość samodzielnego zarządzania spółką, ale również odpowiedzialność zostaje rozłożona proporcjonalnie na wszystkich wspólników. Również w tym przypadku nie ma podziału na kapitał firmowy oraz kapitał prywatny, tak więc wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem za wszelkie długi. Spółka cywilna jest świetnym sposobem w przypadku powstających spółek rodzinnych lub dla osób, które już bardzo dobrze się znają i chcą współpracować. Spółki cywilne również korzystają z różnych ulg związanych ze składkami ZUS  oraz uproszczonej księgowości.

Jak założyć własną firmę - formalności

Odkąd zaczęła funkcjonować Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, założenie działalności gospodarczej zostało o wiele bardziej uproszczone. Scentralizowana ewidencja pozwala na złożenie stosownej dokumentacji w każdym urzędzie gminy oraz przez Internet. Aktualnie z zasady wystarczy nam  druk CEIDG-1. Oprócz funkcji rejestracyjnej firmy powoduje on jednocześnie:

  • wniosek o wpis do krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej - REGON,

  • zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne do Naczelnika Urzędu Skarbowego - NIP,

  • oświadczenie o wybranej przez nas formie prowadzenia działalności gospodarczej,

  • zgłoszenie lub zmianę zgłoszenia płatnika składek ZUS,

  • oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Jeśli mamy do czynienia ze spółką cywilną, to każdy ze wspólników indywidualnie jest zobowiązany do złożenia takiego druku w CEIDG. Coraz większą popularność zyskuje możliwość złożenia wniosku poprzez stronę internetową. Alternatywą jest wydrukowanie wniosku oraz zaniesienie go do urzędu gminy. Trzecią opcją jest pobranie kodu ze strony oraz okazanie go urzędnikowi. Na jego podstawie będzie możliwe odnalezienie formularza w systemie oraz jego zaakceptowanie. Możliwe jest również wykorzystanie tradycyjnej metody, która polega na odręcznym wypełnieniu formularza oraz późniejszym przekazaniu do Urzędu Skarbowego. Złożenie formularza CEIDG-1 jest równoznaczne z zarejestrowaniem firmy, trzeba jednakże dopełnić jeszcze paru formalności w Urzędzie Skarbowym.

W momencie zarejestrowania działalności gospodarczej trzeba się udać do Urzędu Skarbowego, gdzie należy dokonać rejestracji jako podatnik VAT. Aby tego dokonać, trzeba będzie złożyć wypełniony formularz VAT-R. Wspólnicy spółki cywilnej są również zobowiązani do zapłaty podatku od czynności cywilnych w wysokości 0,5% całkowitego wkładu firmy. Należy to uczynić w terminie 14 dni od zarejestrowania firmy. Natomiast, aby dopełnić wszelkich formalności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, należy złożyć druki ZUS-ZUA.

Konto bankowe

Stosowne przepisy wskazują, iż wymagane jest konto firmowe za każdym razem, gdy:

  • stroną transakcji jest inny przedsiębiorca,

  • jednorazowa płatność przekracza kwotę 15 tys. Euro.

Jednakże nie każdy przedsiębiorca musi korzystać z konta firmowego. Przedsiębiorcy, którzy działają jako osoby fizyczne oraz wybrali zryczałtowaną formę opodatkowania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie muszą prowadzić konta firmowego. 

Data publikacji: 2018-04-23