Split Payment VAT

Podatek VAT w nowej odsłonie

Split payment jest jedną z propozycji rządu, która ma uszczelnić działania wokół podatku VAT. Mechanizm podzielonej płatności ma przeciwdziałać w dużym stopniu wyłudzaniu podatku VAT, a co za tym idzie zwiększyć dochody państwa z tego tytułu. Z drugiej strony ma to być mechanizm zabezpieczający dla przedsiębiorcy, który nie jest świadomy niebezpieczeństwa udziału w nieuczciwych lub nawet przestępczych praktykach podmiotów bardziej od nich doświadczonych. Rząd zaznaczył, iż dochody z podatku VAT są kluczowymi dla polskiego państwa, a każdy ubytek w tym podatku to ogromna strata w budżecie. Podzielona płatność polega na tym, iż zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto za towar lub też usługę jest płacona przez nabywcę, trafia na rachunek rozliczeniowy, a pozostała część trafia na specjalny rachunek bankowy VAT.

Płynność finansowa przedsiębiorstw

Nowy system budzi obawy wśród przedsiębiorców oraz powszechnie uważa się, iż wpłynie negatywnie na polskie firmy.  Środki zgromadzone na specjalnym rachunku bankowym VAT będą pod szczególnym nadzorem Urzędu Skarbowego. Podatnik będzie mógł je wypłacić wyłącznie w celu dokonania:

  • wpłaty do Urzędu Skarbowego,

  • płatności VAT na rachunek dostawcy,

  • zwrotu kwoty VAT.

Naczelnik Urzędu Skarbowego na wniosek podatnika będzie mógł wyrazić w formie postanowienia zgodę na inne przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku VAT w ciągu 60 dni. Fakultatywność tego systemu oznacza, iż może być on stosowany wybiórczo do części faktur. To nabywca będzie decydował, wobec którego dostawcy zastosuje takie rozwiązania. Zdaniem ekspertów z czasem może to swoistego rodzaju kulturę płatności, gdzie split payment będzie używany przeciwko niepewnym dostawcom. 

Rachunek bankowy VAT

By umożliwić płatności w tym systemie banki lub kasy skokowe, obligatoryjnie będą musiały założyć taki rachunek wraz z klasycznym rachunkiem rozliczeniowym. Podatnik został zapewniony, iż to on będzie właścicielem tych pieniędzy, a Urząd Skarbowy będzie jedynie pełnił nadzór nad właściwym odprowadzaniem podatku VAT. Projekt nie zakłada, aby organ podatkowy mógł cokolwiek zmieniać na koncie lub dokonywać jakichkolwiek operacji finansowych. Zmiana ma polegać na możliwości dosadnej weryfikacji, czy podatnik nie próbuje oszukać organów podatkowych. 

Ministerstwo Finansów skonstruowało szereg zachęt do tego, aby podatnik rzeczywiście chciał korzystać z nowego rozwiązania. Wobec podatników, którzy korzystają z tej formy rozliczania nie będą obowiązywać niektóre sankcje oraz solidarna odpowiedzialność. Ponadto, jeżeli podatnik zdecyduje się na zwrot różnicy podatku na rachunek VAT, wówczas taki zwrot będzie dokonany w przyspieszonym terminie, który wynosi 25 dni.

Wyzwania związane ze Split Payment

Może zostać zaburzony mechanizm związany np. z:

  • faktoringiem,

  • kompensatami,

  • korektami faktur,

  • a, nawet zajęciami komorniczymi.

Wzrosną opłaty związane z obsługą rachunków bankowych ze względu na obligatoryjność otworzenia dodatkowego rachunku oraz obliczania VAT przez instytucje finansowe. Każda faktura będzie teraz, jak na wagę złota, jeśli wybierzemy formę rozliczenia Split Payment. Konieczne będzie również wdrożenie zmian w ystemach IT, które teraz będą musiały mieć możliwość śledzenia płatności. W szczególności będzie to potrzebne pod kątem wiązania należności kontrahentów z wyciągami bankowymi. Wdrożenie mechanizmu śledzenia wysokości środków finansowych na rachunku VAT będzie obligatoryjne, co może kreować spory problem w przypadku, gdy spółka posiada kilka kont. 

Projekt zakładał wejście Split Paymentu w kwietniu 2018 roku, jednakże w Senacie toczyła się debata, która bardzo możliwe, iż przeniesie ten termin na 1 lipca 2018 roku. Nowy termin powstał ze względu na prośbę instytucji finansowych, które potrzebują o wiele więcej czasu na dostosowanie swoich systemów IT do nowych zmian. Ze względu na spiętrzenie nadchodzących zmian, instytucje finansowe nie są w stanie przystosowywać się do tempa zmian, które chce nałożyć rząd Polski

Data publikacji: 2017-12-08